Duyuru

Toplu İş Sözleşmesi'nin Değişen Maddeleri Hk.
1.6.2021
ATAPER

         Disk Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube ile Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Ek Protokol ile Toplu İş Sözleşmesinin 30’uncu maddesinin 7’nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7) Tüm Güvenlik işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre günde 11 saati aşmamak üzere haftanın iş günlerine bölünür. Bununla birlikte vardiyalı olarak çalışan güvenlik işçileri 15’er günlük postalar halinde çalıştırılır. 15’er günlük postalar halinde çalışma sisteminde haftalık ortalama çalışma süresi 40 saat olarak hesaplanır. Haftalık çalışma saatini aşan kısımlar için fazla sürelerle çalışma ücreti veya fazla çalışma ücreti ödenir. Bu çalışma sistemlerinde işçilerin yasal ara dinlenme sürelerini kullanmaları işverence sağlanır. Zorunlu nedenlerle ara dinlenmeleri kullandırılmayan işçiler için fiilen çalıştıkları ara dinlenmeleri süreleri de iş süresine dahildir. Güvenlik işçilerine yıllık izin, sosyal izin, ücretsiz izin, devamsızlık, kısa çalışma ve raporlu vs. olduğu süreler hariç (yani izin kullanmayıp normal çalışma yaptığı haftada) olmak üzere çalışma şekli ve değişkenliği sebebi ile  iş risk primi ödemeleri haftalık 6 gün üzerinden verilir.

Toplu İş Sözleşmesinin 43’üncü maddesinin 2’nci fıkrası  (f) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) Günlük 10 saat ve üstü yapılan çalışmalarda ikinci yemek hakkı olarak aynı tutarda ikinci yemek ücreti yemek kartına yüklenir. Ancak verilen öğün sayısı hiçbir surette uygulama ayındaki toplam gün sayısını geçemez.

         Bilgilerinize sunulur.