KURUMSAL
Hakkımızda

Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi; 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126.maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28.maddesi doğrultusunda İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birlikleri ve Belediyeye Bağlı Kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78.Madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmesini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmek” amacı kurulan ve Ataşehir Belediyesi’nin % 100 pay sahibi olduğu bir kamu iştirakidir.